FOLKS ER
MENNESKER

Vi arbejder med og for køkkener og kontorer, der tager sig godt af folk.

Det gør vi, fordi vi mener, at mennesker af alle slags fortjener at gå glade til og fra arbejde.

Vi er stolte af at præsentere et par cases, hvor det gør sig gældende.

VENNER, DER ER
GLADE FOR FOLKS

Chainalysis, Danish Institute for Human Rights,
Founders House, Hobbii, Matter, Merkur Andelskasse, Meyers, Nøie, Pico Pizza, Queue-it, SOHO, Soundboks, Talent Garden, The Footprint Firm, Too Good To Go, VEO

CHIT CHAT WITH FRIENDLY FOLKS
KONTAKT